onsdag 3 november 2010

was it??

Katarsis

Från Wikipedia
Katharsis är grekiska och betyder "rening". En person som använde begreppet var Aristoteles som menade att tragedin renar oss. Katarsis är definitionsmässigt det plötsliga känslomässiga klimax eller sammanbrott bestående av en överväldigande känsla, vare sig känslan består i sorg, empati, glädje eller annat, och som efterföljs av känslan av förnyelse, av nytt liv. Begreppet 'katarsiseffekt' används också ofta för att sätta prägel på de samlade känslorna efter en emotionell upplevelse, ex. en film eller ett stycke musik. Inom psykoanalysen används begreppet för att beskriva en omvälvande och helande insikt hos analysanden.
anna karinayxx


1 kommentar: